ambulant cta docent docenten leerlingen lampie leerling logopedist maatschappelijk meten orthopedagoog school verrekijker passendonderwijs verzuimcoaches
Nicoline Cremer

Je kunt altijd meer dan je denkt!Mijn scholing en ervaring

 • Rekenen voortgezet onderwijs
 • Ernstige reken- en wiskundeproblemen of dyscalculie (master- SEN module)
 • Talen in Balans (meertalig opvoeden)
 • Motivational interviewing
 • Vijf rollen van de docent/activerende didactiek
 • Video-interactiebegeleiding Logopedie
 • Agressieregulatietraining
 • Opleiding tot trainer Herstelgericht Werken
 • Opleiding in het kader van uitvoeren functie taalcoördinator
 • Debatteren met jongeren met als doel vergoten pragmatische vaardigeden
 • Hanencursus ‘Praten doe je met z’n tweeën’
 • ‘Leefstijl voor jongeren’
 • ‘Met woorden in de weer’ (woordenschatdidactiek)

 

Nicoline Cremer

Ik motiveer jongeren en hun omgeving graag om zich verder te ontwikkelen. Iedereen heeft zijn eigen hulpvraag en eigen mogelijkheden tot ontwikkeling. Het opbouwen van een goed contact is daarbij voor mij een must! Van daaruit formuleer ik samen met de jongere of docent een concrete hulpvraag. Vanuit enthousiasme en expertise zoek ik met de betrokkene naar een passende oplossing binnen zijn of haar mogelijkheden. Ik schenk hierbij ook aandacht aan de sociaal-emotionele kant.

Ik ben een vraagbaak op het gebied van taal en communicatie, rekenen en Herstelgericht Werken.