ambulant cta docent docenten leerlingen lampie leerling logopedist maatschappelijk meten orthopedagoog school verrekijker passendonderwijs verzuimcoaches
Sofie van der Hoeven

Persoonlijke aandacht leidt tot persoonlijke groeiSofie van der Hoeven

Mijn drijfveer is om het verschil te maken bij de groei die jongeren doormaken. In de praktijk kom ik jongeren tegen waarbij de didactische of sociaal-emotionele ontwikkeling moeizamer verloopt. In mijn werk als orthopedagoog bied ik door middel van een-op-een begeleiding, het geven van trainingen aan (groepjes) jongeren en diagnostisch onderzoek juist d├ęze leerlingen de extra aandacht en begeleiding die zij nodig hebben. Met ouders, de school en de leerling zelf zoeken we gezamenlijk naar een oplossing, waarbij we uitgaan van de talenten en kwaliteiten van de jongere.

Het geeft me voldoening als ik merk dat het geven van de juiste aandacht en ondersteuning ervoor zorgt dat de jongere zich weer competent gaat voelen. Ik stem mijn begeleiding zo veel mogelijk af op het tempo en de ondersteuningsbehoeften van de jongeren: zij slaan de maat. De basis van een goede begeleiding is voor mij het opbouwen van een goede (vertrouwens)band. Ik zorg ervoor dat jongeren zich gezien en begrepen voelen.

Ik volgde de Academische Lerarenopleiding Primair Onderwijs en deed een master Orthopedagogiek.