ambulant cta docent docenten leerlingen lampie leerling logopedist maatschappelijk meten orthopedagoog school verrekijker passendonderwijs verzuimcoaches
Tugba Demir

Als goed in je vel zitten niet vanzelfsprekend is, steek ik mijn handen uit de mouwen.Mijn deskundigheid:

 • Leerlingbegeleiding algemeen
 • Diagnostiek
 • Jongeren met sociaal-emotionele problematiek
 • Jongeren met autisme in het voortgezet onderwijs
 • Gedragsproblemen in het voortgezet onderwijs
 • Studievaardigheden
 • Trainingen Sociale vaardigheidstraining, faalangstreductietraining, examenvreestraining, training meidenvenijn

 

Mijn scholing

 • hbo Toegepaste Psychologie
 • Pearson Testgebruik Kwalificatieniveau B
 • certificaat refereeravond Eetstoornissen
 • certificaat refereeravond Informatieverwerking bij autisme
 • ceritficaat Rouwverwerking bij jongeren
 • certificaat Herstelgericht Werken
 • certificaat Autisme in de puberteit
 • certificaat Omgaan met angst(stoornissen) bij leerlingen
 • certificaat Leerbehoeftes van jongens in vo en mbo
 • certificaat Sociale media in de begeleiding van jongeren
 • Certificaat meidenvenijn in het vo
 • Certificaat omgaan met zelfbeschadiging en suïcide bij jongeren

Tugba Demir

De transformatie van adolescent naar volwassene verloopt niet altijd even vlekkeloos. Ik ben er voor de leerling die vastloopt, voor de leerling die misschien niet vastloopt, maar wel richting en sturing nodig heeft, voor de leerling die gehoord wil worden. Ik ben er voor alle leerlingen die steun nodig hebben in hun weg naar volwassenheid.

Kenmerkend voor mijn werkwijze is dat ik me zorgvuldig, empathisch en betrokken opstel. Onmisbaar in het contact met de leerling is dan ook het daadwerkelijk ‘horen’ van de leerling, proberen waar mogelijk en gepast de situatie met humor te benaderen.