ambulant cta docent docenten leerlingen lampie leerling logopedist maatschappelijk meten orthopedagoog school verrekijker passendonderwijs verzuimcoaches

Over Scala


De naam Scala

Scala heeft meerdere betekenissen. Scala betekent  onder meer een ‘veelheid van’. Bij Scala werken wij vanuit meerdere invalshoeken. Wij bieden een breed spectrum aan ondersteuning en advies voor verschillende doelgroepen. Dat doen we door samen te werken in een team dat meerdere disciplines kent.

Scala is ook het Italiaanse woord voor trap of ladder. Met Scala kom je steeds een treetje hoger. Daardoor kun je groeien. Daarnaast is de naam Scala gebaseerd op het beeld van een steiger (scaffolding) als symbool voor het bieden van ondersteuning.  De jongere krijgt zo de gelegenheid om zelf veilig naar boven te klimmen. 

Onderdeel van het Arentheem Scholengroep

Scala is onderdeel van de Arentheem Scholengroep. Het team is ontstaan in 2006. Experts en ondersteuners werden bij elkaar gebracht en gingen als een centrale stafdienst werken.
Sinds 2015 heet deze stafdienst Scala.


Ontwikkeling sinds ontstaan

Vanaf 2006 tot de start van Scala maakte het team een sterke ontwikkeling door. De inhoudelijke expertise groeide, het aantal disciplines nam toe, net als de omvang van het team. In de loop van de jaren is een hecht werkend, professioneel team ontstaan.

Behalve voor de scholen van de Arentheem Scholengroep werkt Scala sinds een aantal jaren ook voor andere scholen van het samenwerkingsverband De Verbinding en daarbuiten.