ambulant cta docent docenten leerlingen lampie leerling logopedist maatschappelijk meten orthopedagoog school verrekijker passendonderwijs verzuimcoaches

Werkwijze

Scala heeft een uitgebreid aanbod van diensten, waarbij altijd op maat gewerkt wordt. Want geen situatie is gelijk. Wel vormen bij iedere vraag dezelfde uitgangspunten de basis van onze werkwijze. Die uitgangspunten bespreken we hieronder.

 

Goed luisteren en kritisch kijken

We luisteren graag, stellen de juiste vragen en vragen dóór. Dat doen we om het probleem helder te krijgen en in breder verband te zien. We kijken met een objectieve blik. Zo kunnen we een goede analyse maken waarmee we verder kunnen. We geloven namelijk niet dat de simpelste conclusie altijd de juiste is.

 

Nauw samenwerken

We werken nauw samen met anderen. Dat begint binnen ons eigen team. Daarom werken we altijd een aantal momenten fysiek samen op kantoor. Ook de mensen die gedetacheerd zijn op scholen. Zo kunnen we van gedachten wisselen en blijven we onze expertise delen.

De vervolgstappen na de analyse zetten we altijd samen met alle betrokkenen. Of dat nou ouders, leerlingen, docenten, mentoren, afdelingsleiders, teams, directies of ketenpartners zijn. We vinden het essentieel om hen mee te nemen in het proces, zodat dit proces zo goed mogelijk verloopt.

 

Haalbaar advies op maat geven

We geven altijd concrete en haalbare adviezen. Eenzelfde vraag kan dus, in een andere situatie, tot een ander advies leiden. Daarbij helpt het dat we veel ervaring hebben met leerlingen uit alle vormen van het voortgezet onderwijs en dat we kunnen inspelen op hun leeftijd én onderwijssetting. In onze advisering nemen we altijd de laatste ontwikkelingen mee.